Välkommen till Månkristallens Reiki

  

Jag har behandlingsförsäkring samt ansvarsförsäkring för alla mina klienter och jag är medlem i Förenade Reikiförbundet. Jag har även tystnadsplikt, så allt du berättar för mig stannar hos mig! 

 

 

Vad är Reiki?

  

Reiki är en mjuk och samtidigt effektiv behandlingsmetod vid till exempel smärta, stress, ångest samt fysiska och mentala spänningar. Reiki arbetar med kroppens naturliga läkningsprocesser och fyller på energiförrådet – en metod med många användningsområden i vårt moderna samhälle. Reiki arbetar på flera plan samtidigt, dels genom den fysiska beröringen under behandlingen som aktiverar de s.k "må-bra-hormonerna" i kroppen tex oxytocin samt genomkroppens subtila energisystem som vid tex akupunktur.

 

Reiki ges på bl.a sjukhus i England, Skottland, Sydamerika, Indien, Israel, Australien och på ca 70 sjukhus i USA. Det är främst i eftervården man använder Reiki men också som omvårdnad. Reiki är godkänt av WHO och flertalet studier har gjorts med Reiki. I Norge ges Reiki på bl.a Hospis och till cancerpatienter, vilket också är vanligast i USA och det finns väl dokumenterad forskning på det.

 

Reiki har sitt ursprung i Japan och betyder livsenergi. Reiki är egentligen två ord Rei- som betyder universell och -Ki som betyder livsenergi. Reiki grundades av dr Mikao Usui som levde i Japan 1865-1926. Hans Reikisystem spreds till Hawaii under 1930-talet, och sedan vidare till övriga västvärlden under senare delen av 1900-talet. Reiki har även tusenåriga rötter i bland annat Tibet.

 

Idag arbetar många med Reiki i Sverige och den har blivit klassad som friskvårdsbidrag av Skattemyndigheten. Har man s.k Friskvårdspeng på sin arbetsplats kan man använda den till en Reikibehandling. För arbetsgivare är Reikibehandlingen avdragsgill och för de som är sjukskrivna kan man söka ersättning från Försäkringskassan till Reikibehandlingar.