Här visas när behandlingen påbörjats, jag startar med att behandla huvudet. Denna position är steg två.