Här har jag kommit ned till axlarna i behandlingen.