Tacksamhet & Lycka

210608

Jag pratar mycket om att vara tacksam och visa tacksamhet, speciellt för de små sakerna här i livet som många tar för givet. Alla människor i världen har inte tak över huvudet, mat på bordet, rent dricksvatten, en inkomst, tv, radio etc som de flesta här i Sverige har. Det finns många människor som har olika funktionsnedsättningar och som inte kan delta i samhället som alla friska personer och upplever att de har ett begränsat liv och även ett utanförskap. Att sedan kunna ha en hobby som du betalar för, kunna gå ut och äta med vänner å familj, gå på bio mm då är du ännu rikare. Tänk på det en stund så inser du hur rik du är och vilken lyx du lever i!

Tacksamhet är också en av reikins dagliga principer, bara för idag är jag tacksam för... Genom reikin lärde jag mig att leva med dess principer även om just detta med tacksamhet varit en del i mitt liv sedan flera år tillbaka. Jag brukar skriva ner sex saker varje kväll som jag är tacksam för son hänt under dagen och så brukar jag säga dessa högt på kvällen när jag lägger mig till änglarna, mina guider etc. Jag har alltid upplevt att jag mått bättre av detta och det finns studier som visar att vi ökar vårt välmående och känner oss mer optimistisk och positiv av att känna tacksamhet. Så har du inte skapat denna rutin rekommenderar jag dig att verkligen göra det!

Jag är tacksam för min andliga resa och utveckling. Att ha närhet till änglarna och mina guider. Vetskapen och kunskapen om hur jag kan ta hjälp av dem är viktig för mig och fyller mitt hjärta med stor tacksamhet! Precis som kunskapen om de olika dimensionerna och hur jag kan dimensionsvandra och få information från olika ljusvarelser. Att kunna använda denna kunskap som Esoterisk Rådgivare och Dimensionsmedium för att hjälpa andra människor komma vidare I livet, lära sig mer om sig själva mm är jag otroligt tacksam över. Jag har inget behov av lyxbilar, överflöd av pengar och andra materiella saker, de gör mig inte lyckligare. Denna form ser jag mer som substitut för den verkliga sanna lyckan och tacksamheten. Lycka är något som kommer inifrån och som vi skapar själva. Det materiella eller att andra människor  ska göra dig lycklig, det är bara en tillfällig lycka.

Hör då tacksamhet och lycka ihop? Kan man vara tacksam utan att vara lycklig och tvärtom?  Både ja och nej, men jag skulle vilja säga att jag kan vara tacksam utan att vara lycklig. Som ni alla vet så går ju livet upp och ned, och de dagar jag upplever att mitt liv går nedåt å det känns lite tyngre och det där lyckoruset inte gör sig påmint så kan jag fortfarande känna tacksamhet. Här kommer de små sakerna i livet in som tex tak över huvudet, mat, en säng etc. Försök att föreställa dig hur ditt liv skulle vara utan det!

Det är just därför som jag tycker att vi ska vara tacksamma för de små sakerna i livet. Om vi är det så tror jag att vi lever ett mer harmoniskt liv och att denna tacksamhet skapar en spiral inom oss som ger oss mer tacksamhet tillbaka genom olika händelser och utveckling. Känner vi tacksamhet varje dag så ökar den känslan av lycka inom oss och detta sänder vi sedan ut till vår omgivning. Så här är vi tillbaka till om det går att känna lycka utan tacksamhet å vice versa. Jag tror ju att vi blir lyckligare genom att känna tacksamhet efter som båda känslorna är positiva för oss. Vilket leder till att vi blir gladare i livet. Men som jag också skrev ovan att jag kan känna tacksamhet utan att ha ett lyckorus i kroppen. Kan du?

Jag är tacksam att jag har delat detta med er!

Passar på att önska er alla en fortsatt underbar dag!

♥️🙏

Katarina

Tidigare Liv - En lärorik metod

210605

Jag arbetar med flera olika metoder som Esoterisk Rådgivare och Dimensionsmedium. En av dessa metoder är tidigare liv som jag tycker är väldigt rolig att arbeta med men också otroligt lärorik.

Jag har alltid tyckt att tidigare liv varit spännande och roligt att få information om. Innan jag lärde mig tekniken vi använder för att ta fram tidigare liv så trodde jag att jag hade varit alla olika personerna i liven. Men det är inte så utan att vissa liv har mitt medvetande levt och vissa liv har jag lånat själsstrålar från. När vi återföds så går vårt medvetande ner genom kvantfältet som också kallas Akasha där allas själstrålar och all minnesenergi ligger lagrad. Vårt medvetande tar de själsstrålar som vi behöver för just det livet vi ska återfödas till. Tex om du ska bli en forskare i ditt nästa liv så kommer du ha med dig själsstrålar från andra forskare som levt tidigare för du kommer att behöva den kunskapen från de själsstrålarna i ditt kommande liv. Jag hoppas ni förstår hur jag menar.

När jag gick min utbildning till Esoterisk Rådgivare och när vi skulle lära oss denna metod och skulle ta fram mitt första tidigare liv, såg jag mig själv som en liten indianpojke. Jag fick fram mycket information om honom, hans familj samt att jag följde honom till att bli en vuxen man. Jag såg hur han blev pappa och hur de levde samt även när de var ute på jakt och krig. Jag dog i det livet pga skador jag fått under ett krig och jag hade en väldigt smärta i kroppen i slutet. När jag såg dödsögonblicket framför mig så kände jag hur en viss smärta lämnade min nuvaranade fysiska kropp. Jag minns när jag under lektionen redovisade så sa min lärare Solkarina att hon fick rysningar i hela kroppen när jag berättade. Hon sa även att jag var väldigt påverkad av tidigare liv och att jag skulle jobba med denna metod för att må bättre. Vilken jag själv också fick till mig och har gjort. Metoden har hjälp mig på ett väldigt positivt sätt och sen är det ju även intressant att få höra vad jag gjort och hur jag levt å vilka jag levt tillsammans med.

När jag arbetar med denna metod så tar jag fram fyra tidigare liv och ett framtida liv till mina klienter, samt att jag tittar på styrkor, svagheter och lärdomar som personen hade i de liven. Men vad som är viktigt är att kika på är ju lärdomarna för varje liv och anamma dem i det liv man lever idag. Genom det så lär vi oss saker om oss själva och kan utvecklas och gå vidare i livet. Det är ju så att många gånger ställs vi inför liknande situationer och genom att ta fram lärdomarna från tidigare liv kan du agera annorlunda med den kunskap du fått. Vilket kan hjälpa dig väldigt mycket i ditt nuvarande liv.

Du kan också få information om var i världen du levt, om din familj, yrke, egenskaper etc. När jag tar fram de fyra liven så kommer olika mycket information och det beror på om det är ett liv som du levt eller om det är ett liv som du har mycket själsstrålar från. Oavsett så kommer du få en intressant läsning och mer kunskaper om dig själv.

Som en klient skrev på min sida efter att hon tagit emot sin dokumentation "Tidigare liv gav mig många svar.. saker som påverkat mig i nuvarande liv, vilket va oerhört lärorikt" Vad som hände var att min klient fick värdefull information som gjorde att hon kunde processa vissa saker och gå vidare i sitt liv.

Är du intresserad av att få veta var och hur du levt tidigare å få kunskap om dina styrkor, svagheter å lärdomar är du varmt välkommen att boka tidigare liv hos mig.

Katarina Gustafsson

Månkristallens Reiki